Veggen

Trine Fjellstad, Jonas Jessen og 6. Klasse, Fuglenes skole

Torsdag 8 nov. kl. 11, 12, og 13.00, Gymsalen, Fuglenes skole4 dager. Identitet. Kropp. Ribbevegg. Og kunst inn i skolen!

I løpet av et 4 dagers festivalverksted skaper 6.klasse på Fuglenes skole en forestilling sammen med instruktørene Trine Fjellstad og Jonas Jessen.

Visningene skjer på Fuglenes skole. Til Fuglenes kan man ta buss 130 og 132. Søk i rute her.

 • Stacks Image 48372

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 48373

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 48374

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 48380

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 48381

  Caption Text

  Link

Som instruktører ønsker vi å vise sider av ungene som de ofte ikke har mulighet for å vise i hverdagen. Vi vil motivere til bruk av alle barnets uttrykk; rolige som energiske. På arbeidsukas siste dag settes film og live bevegelse sammen til en forestilling. Tilstedeværelsen av kameraet i rommet viktig, og møtet med seg selv på kamera, samt hvordan man møter og respekterer andres kunstneriske uttrykk både live og på film er i fokus. - Trine Fjellstad og Jonas Jessen

Verkstedet er et samarbeid mellom Fuglenes skole, Den Kulturelle skolesekken, Dansearena nord og DanseFestival Barents.

Varighet ca. 30 minTrine S Fjellstad er utdannet ved Statens Balletthøgskole (KHiO), Bachelor med pedagogikk. Hun har også etterutdanning fra Norgens musikkhøgskole: Entrepenør i undervisning og ledelse.  Trine har jobbet som kulturskolelærer i Oslo kommunes kulturskole og har koreografert flere forestillinger og events. Hun har hatt koreografi for Det Norske Teateret og Den Norske Operas Ungdomsscene. I tillegg har Trine arbeidet som produsent for Dansens Hus i "Glitterbird" prosjektet. For tiden arbeider Trine som danselærer og koreograf i Hammerfest Kulturskole.

Jonas Jessen er utdannet i Film og medievitenskap ved Københavns universitet. Han har Bachelor i kommunikasjon fra Roskilde universitet og har vært elev på den Europeiske Filmhøgskole i Ebeltoft. Han har jobbet med barn og ungdom gjennom røde kors prosjekt og har erfaring fra internasjonale prosjekter bla. det store flerkulturelle prosjektet "En sang for København". Jonas flyttet til Hammerfest våren 2017. For tiden arbeider han som lydtekniker på Arktisk Kultursenter og driver sitt eget lydfirma; Monkey House Sound.

Stacks Image 48431
Stacks Image 48434