KOR vi bor

en tverrkunstnerisk utstilling av Susanne Hætta og Johan Sara jr.
Utstillingen åpnes under festivalåpningen 9 nov. kl. 18:00, og den står gjennom festivaluken og under Mørketidsfestivalen.

Åpningstider:
Torsdag 10.11. kl. 11-16 omvisning med kunstnerne kl. 12:00
Fredag 11.11. kl. 11-16 omvisning med kunstnerne kl. 15:00

Alle dager fra 12.11. - 20.11. kl. 12:00-15:00
Torsdag 24.11. kl. 12:00 - 17:00
Lørdag 26.11. kl. 12:00 - 15:00

Finnmark er mer enn et geografisk område. Å bo i eller å være fra Finnmark representerer en mental tilstand, et individuelt mangfold, en naturlig motstandsholdning, improvisasjon, resignasjon, optimisme, ambivalens, og samtidig ulike typer kjærlighet til stedet som har født oss og nærer oss.
 
Sted og natur former menneskene like mye som det motsatte. Fascinasjonen for nettopp Finnmark og finnmarkingenes sterke identitetsdannelse basert på stedstilknytning drev Susanne Hætta og Johan Sara jr. til å utforske temaet. Sammen har de her skapt en helhetlig visuell kunstfortelling på Hammerfest Kunstforening, sammenbundet av lydinstallasjonen. Hætta og Sara kommer begge fra Alta, men er bosatt i henholdsvis Vadsø og Máze.

Stacks Image 364

Tittelen KOR vi bor springer ut av uttrykket som er en kommentar til de uforutsigbare klimatiske og geografiske forholdene vi lever med her, for eksempel når det snør i juni: «Vi vet kor vi bor». Kunstnerne har reist rundt i Finnmark gjennom flere år, og har foredlet finnmarkingenes historier, stemmer og steder til kunstneriske avtrykk i form av lyd- og billedkunst; installasjon, maleri, fotokollasj og linotrykk. Et kor med vidt forskjellige røster og språk stemmer i, men du hører at de synger den samme melodien.
 
Prosjektet startet med at Susanne Hætta for flere år siden savnet nyere historier og kunst basert på finnmarkingenes liv og erfaringer. Da fylkessammenslåingen ble et faktum, skjøt diskusjonenen fart og folks bevissthet økte rundt dette. Paradoksalt nok har hele dette finnmarksprosjektet blitt til mens fylket har vært sammenslått med Troms, og mens utstillingen vises, er «skilsmissen» alt inngått.
 
Senere i 2022 utgir Hætta finnmarkingenes historier i bokform og Johan Sara jr. utgir et musikkverk på CD våren 2023. De har begge sin konkrete basis i samtalene med alle finnmarkingene og inntrykkene de møtte på reisene.