•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

PROGRAM 2020


I år fokuserer vi på det nære og det fjerne og styrken i samholdet innad i Barentsregionen.

DanseFestival Barents ble etablert for at kunstnerne i regionen skulle ha en samlingsplass samt være en visningsarena for kunsten som skapes her i nord, på tvers av landegrenser, språk og kultur. Festivalen skal åpne for viktige samtaler rundt ulike aktuelle tema, og gi oss påfyll til å både reflektere og stake ut kursen fremover.

Isolasjonen og usikkerheten som mange nå kjenner under huden preger fortsatt scenekunstfeltet og vi skal ikke legge skjul på at 2020 har medført mange kronglete stier og stengte veier mht. programmering av årets festival. Vi har kjent det på kroppen – og dermed er behovet for formidling sterkere og festivalens rolle viktigere enn noen gang!

For oss er det viktig at DanseFestival Barents skal fortsette å være en levende møteplass for dansen, samtidig som vi er opptatte av at festivalen skal være en trygg opplevelse. På grunn av COVID-19 har vi valgt å fokusere på en mer lokal festival, i samarbeid med de kreative kunstneriske kreftene i regionen.

Takk til alle medspillere for alt hardt arbeid og tålmodighet i en krevende tid. Vi er stolte av årets kunstnere, og ser fremover til at DanseFestival Barents og Hammerfest skal fortsette å være en levende møteplass for dansen på 70° Nord!

Hovedtyngden av programmet er 4-8 november, men vi har også arrangementer før og etter disse datoene.

------------

COVID-19

Programmet publiseres med forbehold om endringer. Alle arrangementene vil ta hensyn til aktuelle restriksjoner og gjeldende anbefalinger mht. til smittevern. Mer informasjon og programinnhold legges ut fortløpende i løpet av høsten.


FORESTILLINGER

I 2020 vil det ikke være mulig å kjøpe festivalpass pga. restriksjoner mht. COVID-19.
Med forbehold om endringer.

3 - 5 NOV
KATMA / FIGURTEATERET (N)
Gjenreisningsmuseet
Stacks Image 67990
ONS 4 NOV
Divaine Damer (N)
19:30, SLH studio, AKS
Stacks Image 67994
TORS 5 NOV
Moving Barents (N/S/F/R)
18:00, Gjenreisningsmuseet
Stacks Image 68025
TORS 5 NOV
Bø/Ulvestad/Barlindhaug (N)
20:00, Frityren, AKS
Stacks Image 68016

TORS 5 NOV
Duda / Figurteateret
21:00 Foajeen, AKS
Stacks Image 68388
FRE 6 NOV
18:50, Frysa, AKS. Caeyers/ Lotherington/ Sandnes
Stacks Image 68127
FRE 6 NOV
Thomas of Norway (N)
12:30 & 18:00, SLH studio, AKS
Stacks Image 68034
FRE 6 NOV
Myhre & Passage (BE/N)
19:30, Frityren, AKS
Stacks Image 65902

LØRD 7 NOV
Karianne Andreassen (N)
12:30 Mollafjæra
Stacks Image 68154
LØRD 7 NOV
Div. artister (N)
13:30 Frityren, AKS
Stacks Image 68528
LØRD 7
Voorham & Vorren (S/N)
18:00, Gjenreisningsmuseet
Stacks Image 68350
LØRD 7 NOV
Divaine Damer (N)
19:30, SLH studio, AKS
Stacks Image 68439

LØRD 7 NOV
21:15, Frysa, AKS. Caeyers/ Lotherington/ Sandnes (N)
Stacks Image 68556
SØN 8 NOV
Voorham & Vorren (S/N)
18:30, Gjenreisningsmuseet
Stacks Image 68544
TIRS 10 NOV
Stellaris DansTeater (N)
19:00 Frityren, AKS
Stacks Image 68510


ANNEN AKTIVITET

TORS 5 NOV
Eget arr.
Stacks Image 68197
6 - 8 NOV
FNND
Stacks Image 68182BALTIC MEETS BARENTS
Div. kompanier
Stacks Image 68091
Informasjon kommer
DIGITALT INNSLAG
Roosna & Flak (N)
Stacks Image 68401
Informasjon kommer


UTSATT PROGRAM PGA COVID-19

BALTIC MEETS BARENTS
Arr. Stellaris DansTeater
Stacks Image 68281
Fjellstad / Jessen
Stacks Image 68332

SAMARBEIDSPROSJEKTER

Stacks Image 67852

"The Gathering" av Gullbakken

The Gathering er et norsk-russisk samarbeid som tar opp temaer om tilhørighet, og en bedre forståelse av samarbeidsprosjekter over landegrensene som utforsker temaer historie, språk, internasjonal dialog, kunst og demokrati. Et av målene er å stimulere til dypere samarbeid, skape muligheter for innovative nye prosjekter og positive nettverk blant profesjonelle utøvere med base i Barentsregionen. The Gathering har som mål å oppnå dette ved å sette i gang dialogbasert demokratisk samarbeid. Les mer her.


Stacks Image 67867

"Veggen" av Trine S. Fjellstad & Jonas Jessen

BESØKET TIL ISLAND ER UTSATT PGA COVID-19

"Veggen" er en video og danseworkshop for barn mellom 6-14 som ender i en forestilling. I løpet av en fire dagers workshop blir deltakerne bedt om å se og bli sett. Arbeid med bevegelse, pust, fokus og oppmerksomhet er en semistrukturert forestilling satt sammen som består av film, musikk, bevegelse, dans og mørke.

Som en del av utvekslingsprosjektet "Se og bli sett – Sjá og Sjást" besøker "Veggen" Island i 2020. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd/Norsk-Islandsk kultursamarbeid. Les mer her.