•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

Out of Urgency

Moving Barents


Torsdag 5 november kl. 18:00, Gjenreisningsmuseet

Vil du stå på venteliste? Ta kontakt på post@dansefestivalbarents.no

En forestilling med fire forskjellige verk i fire forskjellige land som er flettet sammen gjennom en virtuell kanal. En her og nå-opplevelse og en digital verden. Publikum i alle fire land deler en kunstnerisk opplevelse, i nærhet og på avstand.

Forestillingen handler om de lokale stedene, innbyggerne og hvordan globale trender påvirker og endres, hvordan en pandemi utfordrer endringer og skaper nye bevegelser, Moving Barents 2020 - Out of Urgency. Vi møter dansere i Russland, Norge, Finland og Sverige. Kunstnerne har tatt utgangspunkt i hvordan globale trender påvirker oss og fører til endringer, og hvordan utfordringer skapt av en pandemi gir liv til nye bevegelser.

Stacks Image 112

Out of Urgency skaper en struktur av kompleks koreografi som kobler sammen fire forestillinger i sanntid. Alle koreografier er stedsspesifikke verk der hver kontekst kan avvike fra land til land. Publikum er av forskjellig størrelse avhengig av kontekst (og regler for offentlige samlinger). Arbeidene vises samtidig, side om side, i et relasjonelt samspill og som en enhet ved hjelp av teknologi og digitale verktøy. Stykket er interaktivt med alle steder og dansere, og publikum tar del i ett og samme verk fra forskjellige perspektiver.

Maya Mi Samuelsen er fra Karlsøya og har jobbet med stykket med utgangspunkt i hjemstedet.


Dans & koreografi Jenny Schinkler, Mikael Marklund, Dimitri Melnikov, Susanna Voyushina, Maya Mi Samuelsen & Henna Räsänen Konsept Per Sundberg Regi Tanja Råman, John Collingswood & Per Sundberg Tekniskt konsept & tekniker John Collingwood, Torulf Öhman, Jamie Bivard & Jakob Granqvist. AD Timo Rinnevuo Prosjektleder 2019 Erika Pekula Petterson, 2020 Per Sundberg Daglig leder Marie Wårell Styringsgruppe Tina Eriksson-Fredriksson, Linda Adami, Joacim Gustafson, Clara West, Anna Björk, Rebecka Strand, Tanja Råman, John Collingswood, Solveig Leinan-Hermo, Marie Hermo Jensen & Alexandra Kremenets.

Danseinitiativets regionale utviklingsprosjekt Dance artists in Barents er grunnlaget for samarbeidet Moving Barents. Moving Barents samler ti organisasjoner som gjennom praktisk innsats jobber for et attraktivt og bærekraftig klima som styrker den nasjonale infrastrukturen for bevegelsesbasert scenekunst lenger ute i Barentsregionen. Moving Barents består av Dansinitiativet, Riksteatern, Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, Danskonsulent Norrbotten, Riksteatern Norrbotten, Stellaris DansTeater (NO), DanseFestival Barents (NO), TaikaBox (FI) og The Second School (RU).

Med støtte fra Kulturrådet, Region Norrbotten, Luleå kommun, Region Västerbotten, Nordisk kulturfond, Oulu stad, Konstnärsnämnden & Riksteatern.

Stacks Image 169
Stacks Image 172
Stacks Image 175
Stacks Image 178