•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

PRODA

Arr. i samarbeid med Forum for nordnorske Dansekunstnere

Vibeke Sæther kommer til PRODA, som blir 11.00-13.00
Martha Andersensalen i Arktisk kultursenter 11 og 12 november.


Om PRODA

PRODA er en stiftelse med formål å arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning.

Utøvelse og formidling av dans stiller særlige krav til kontinuerlig egentrening under veiledning av pedagoger. PRODA arrangerer treningsklasser innenfor alle danseuttrykk, og kommer derfor alle som arbeider med dans til gode. Dansekunstnerne arbeider som dansere, koreografer og pedagoger. PRODA er en viktig del av infrastrukturen på dansefeltet og fungerer også som ressurssentre og møteplasser rundt om i landet.

PRODA finansieres med fast statsstøtte og varierende drifts-/kulturtilskudd fra kommuner og fylkeskommuner. Brukerne ved PRODA må dokumentere 3 års høyskole/fagutdannelse i dans og/eller flere års profesjonelt virke. PRODA har kontinuerlig virksomhet i mange fylker. PRODA Oslo arrangerer daglige morgenklasser gjennom hele året. Det antas at ca 75% av dansekunstnerne bor og virker i hovedstaden. Her har også PRODA sitt hovedkontor. I regionene arrangeres PRODA som ukentlige treningsklasser og/eller kurs/seminarer i helger og ferier. PRODAs virksomhet ivaretas av styret, daglig leder og regionale danseinstitusjoner.

proda.no

Stacks Image 29598
Stacks Image 29601